Ποιος είναι ο εισηγητής:

Ο Ιωάννης Αναστασίου, Ph.D., είναι επιστήμονας (Υψηλές Τεχνολογίες, Καινοτομία και Στρατηγική Έρευνας), 37 έτη σπουδών και εργασίας, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, σε Καναδά, ΗΠΑ, Γαλλία και Βέλγιο, και παράλληλα, επί δεκαετίες, στοχαστής και ερευνητής με κυρίαρχο θέμα την ισορροπία του Ανθρώπου σύμφωνα με την αληθινή φύση της πραγματικότητας (θεραπευτικές προσεγγίσεις, σύγχρονη φυσική, φιλοσοφικά και πνευματικά ρεύματα, κτλ.).

Μετά από 14 έτη διδασκαλίας στο εξωτερικό και στον ελληνικό χώρο, προτείνει τώρα διαδικτυακά την διεπιστημονική σύνθεσή του με τίτλο:

«Αυτοθεραπεία και Συνειδητότητα»

Στο πρόγραμμα αυτό των συνολικά 25 ωρών, οι νέες, καινοτόμες, ανατρεπτικές γνώσεις και εμπειρίες, άγνωστες ακόμη στην Ελλάδα, ρίχνουν επιτέλους φως στην Αλήθεια για τον Άνθρωπο, στην επιστημονικά ορθή αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεών του, και στην πραγματική φύση του κόσμου που τον περιβάλλει.

I. Anastasiou

«Συνέντευξη του εισηγητή πάνω στην δημιουργία του προγράμματος και στο περιεχόμενό του»