Αυτοθεραπεία και Συνειδητότητα

Στόχος

Η ελευθερία μας για την ισορροπία και εξέλιξη μας

Ιστορικό

Τι ώθησε στην δημιουργία του σεμιναρίου

Οφέλη

Νοητικά, ψυχολογικά και πρακτικά εφόδια για να γίνουμε αμέσως εμείς οι ίδιοι δημιουργοί μιας ζωής με επίγνωση.

Για ποιόν/α;

Σε ποιόν/ά απευθύνεται αυτό το μαθησιακό πρόγραμμα;

Αναλυτικό πρόγραμμα

Βίντεο 15’ με αναλυτική παρουσίαση του σεμιναρίου

Εγγραφή

Μαθησιακό πρόγραμμα με απεριόριστη πρόσβαση σε

  • 25 ώρες διδασκαλίας
  • Ερωτήσεις / Απαντήσεις
  • Νέες διαδικτυακές συναντήσεις
  • Παρουσιάσεις νέων ερευνών
  • Πληροφόρηση εξελίξεων
  • Κτλ.