Αυτοθεραπεία και Συνειδητότητα

seminario_2

Στόχος

Η ελευθερία μας για την ισορροπία και εξέλιξη μας

seminario_3

Ιστορικό

Τι ώθησε στην δημιουργία του σεμιναρίου

seminario_4

Οφέλη

Νοητικά, ψυχολογικά και πρακτικά εφόδια για να γίνουμε αμέσως εμείς οι ίδιοι δημιουργοί μιας ζωής με επίγνωση.

seminario_5

Για ποιόν/α;

Σε ποιόν/ά απευθύνεται αυτό το μαθησιακό πρόγραμμα;

seminario_6

Αναλυτικό πρόγραμμα

Βίντεο 15’ με αναλυτική παρουσίαση του σεμιναρίου

seminario_7

Εγγραφή

Μαθησιακό πρόγραμμα με απεριόριστη πρόσβαση σε

• 25 ώρες διδασκαλίας
• Ερωτήσεις / Απαντήσεις
• Νέες διαδικτυακές συναντήσεις
• Παρουσιάσεις νέων ερευνών
• Πληροφόρηση εξελίξεων
• Κτλ.