front_1
 

Ο ιστότοπος αυτός έχει την φιλοδοξία να αποτελεί μία εξελισσόμενη διεπιστημονική σύνθεση με καινοτόμες, ανατρεπτικές γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες θα ρίξουν φως στην Αλήθεια για την ισορροπία του Ανθρώπου και για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Ένα φως που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εναρμόνιση μας με όλα τα επίπεδα του εαυτού μας: Φυσικό, Ενεργειακό, Ψυχολογικό, Νοητικό και Πνευματικό, έτσι ώστε να ξαναβρούμε τις ισορροπίες όλα αυτά τα επί μέρους επίπεδα.

Η τοποθέτησή μας ξεκινάει από βασικές παρατηρήσεις, οι οποίες, εμφανείς σε όλους, προκύπτουν από τις καθημερινές εμπειρίες μας στις σύγχρονες κοινωνίες που ζούμε, και μεταξύ άλλων είναι:

  • Η τεράστια αντιδιαστολή μεταξύ των καταπληκτικών δυνατοτήτων της ανθρώπινης φύσης και της επιταχυνόμενης καταστροφικής πορείας της ανθρωπότητας, και τούτο επί χιλιετίες: το ευφυέστερο ον επί του πλανήτη, ο άνθρωπος, καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του, παρ' όλες τις πολλαπλές επιτεύξεις του.
  • Η τεράστια αδράνεια, αν όχι άρνηση, του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης ανά τον κόσμο να ενσωματώσει άπειρες καινοτόμες ανακαλύψεις που συνεχώς βγαίνουν στο φως, και αυτό σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η πραγματική πρόοδος προς την Αλήθεια για τον Άνθρωπο και τον κόσμο που τον περιβάλλει λαμβάνει χώρα, ως δια κανόνα πλέον, έξω από το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα όμως αντιστέκεται σθεναρά στις επιστημονικά αδιαμφισβήτητες προόδους των γνώσεων που υπάρχουν έξω από αυτό. Το επίσημο λοιπόν, πολύ συντηρητικό σημείο αναφοράς για το τι είναι αληθινό επιβάλλεται παντού, παρόλο που είναι συχνά λανθασμένο.
  • Η τεράστια άγνοια της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων, ακόμη και στις σύγχρονες, «εξελιγμένες» κοινωνίες, σε όλα τα πεδία γνώσεων. Πέρα όμως από τις οποιεσδήποτε γνώσεις, το επίπεδο συνειδητότητας των ανθρώπων για την φύση της πραγματικότητας και την φύση της ίδιας της υπόστασής τους, είναι απύθμενα χαμηλό.
  • Η τεράστια αντίθεση μεταξύ των τεχνολογικών επιτεύξεων και της σχετικής οικονομικής ανάπτυξης από την μία πλευρά, και της φθίνουσας αίσθησης ευτυχίας με αύξηση των ασθενειών και ανισορροπιών παντού, από την άλλη πλευρά, χωρίς να αναφέρουμε την απίστευτη πόλωση των συντριπτικών ανισοτήτων ανά την υφήλιο.
  • Η καθολική αίσθηση της επιτάχυνσης του χρόνου που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και της ανάγκης για αλλαγές αμέσως. Αυτό το χαρακτηριστικό του επείγοντος της κατάστασης θα έπρεπε να μας διακατέχει συνειδητά, αλλά αντίθετα βρίσκεται σε λήθαργο.

Το συμπέρασμα για την πορεία της Ανθρωπότητας είναι λοιπόν πολύ απογοητευτικό και, ως εξ ανάγκης, επιβάλει στον κάθε ελεύθερο άνθρωπο την αναζήτηση απαντήσεων για όλα τα παραπάνω. Στους αντίποδες όμως των όποιων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, εκείνο που ενδιαφέρει εδώ είναι η σύνθεση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την ψευδή σκηνή που παρουσιάζεται μπροστά μας. Και αυτό χάρη σε καινοτόμες γνώσεις, δυσκολότατες σε πρόσβαση λόγω αποσιώπησής τους, λόγω έλλειψης συνειδητοποίησης ότι καν υπάρχουν, ακόμη και από τους επιστημονικά καταρτισμένους, καθώς και λόγω έλειψης χρόνου και μεθόδου από τους ενδιαφερομένους που αρκούνται έτσι σε αποσπασματικά στοιχεία.

Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν προτείνουμε:

  • μία σύνθεση με πολλά θεμελιώδη στοιχεία, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα για τις πραγματικές αιτίες των ανισορροπιών στην ζωή μας και
  • πρακτικές λύσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να επαναφέρουμε την σωστή ισορροπία και να εναρμονιστούμε με τους πραγματικούς Νόμους της φύσης μας.

Ο ιστότοπος θα εξελίσσεται συνεχώς, με εμπλουτισμό με νέα στοιχεία και θα διαφωτίζονται νέες πτυχές της ύπαρξής μας και της πορείας μας προς το ένα όλον που δεν είναι άλλο από την δύναμη της Ζωής σε ένα αέναο, άπειρο (∞) γίγνεσθαι: Life Force 8!