Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στο σεμινάριο, παρακαλούμε να δημιουργήσετε πρώτα λογαριασμο.

Εάν όχι, μπορείτε να πληροφορηθείτε λεπτομερώς για το περιεχόμενο του σεμιναρίου, και να έχετε την δυνατότητα εγγραφής σ’αυτό.

Σεμινάριο

Ε. Ανακαλύπτουμε τα ανώτατα επίπεδα της Υπόστασής μας.

 
Σε αυτήν την τελική ευθεία του σεμιναρίου, θα οδηγηθούμε όχι μόνο πέρα από την Θεραπεία, αλλά και πέρα από την Συνειδητότητα! Με καινοτόμες επιστημονικές ανακαλύψεις, θα αναθεωρηθούν τα περιοριστικά «πιστεύω» των επιστημών που διαιωνίζονται επισήμως, πάνω στους βασικούς νόμους της Δημιουργίας, όπως η υφή του Χρόνου, της ύλης, της ενέργειας, της πληροφορίας με καινοτόμες επιστημονικές ανακαλύψεις. Θα αποκαλυφθούν έτσι ανώτερα ακόμη επίπεδα της συμπαντικής μας υπόστασης, πέρα από την ενσαρκωμένη μας πορεία. Επίπεδα που βρίσκονται συνεχώς σε επαφή και συνεργασία με το δικό μας επίπεδο. Θα αναδυθούν καθαρά τα θαυμαστά του Σύμπαντος, της θέσης μας σε αυτό και η πορεία της Ανθρωπότητας, και τούτο με απλό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται η παραμικρή επιστημονική κατάρτιση.
k5
bg08