Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

Σας προτείνουμε να ανοίξετε δωρεάν λογαρισασμό ώστε να είστε γνωστοί από το σύστημα για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας.
Εάν εκφράσετε ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα, στο σημείο εγγραφής θα πρέπει οπωσδήπιοτε να ανοίξετε ένα λογαρισμό και σας δίνεται και εκεί η ευκαιρία να το κάνετε.

Σεμινάριο

Ε. Ανακαλύπτουμε τα ανώτατα επίπεδα της Υπόστασής μας.

 
Σε αυτήν την τελική ευθεία του σεμιναρίου, θα οδηγηθούμε όχι μόνο πέρα από την Θεραπεία, αλλά και πέρα από την Συνειδητότητα! Με καινοτόμες επιστημονικές ανακαλύψεις, θα αναθεωρηθούν τα περιοριστικά «πιστεύω» των επιστημών που διαιωνίζονται επισήμως, πάνω στους βασικούς νόμους της Δημιουργίας, όπως η υφή του Χρόνου, της ύλης, της ενέργειας, της πληροφορίας με καινοτόμες επιστημονικές ανακαλύψεις. Θα αποκαλυφθούν έτσι ανώτερα ακόμη επίπεδα της συμπαντικής μας υπόστασης, πέρα από την ενσαρκωμένη μας πορεία. Επίπεδα που βρίσκονται συνεχώς σε επαφή και συνεργασία με το δικό μας επίπεδο. Θα αναδυθούν καθαρά τα θαυμαστά του Σύμπαντος, της θέσης μας σε αυτό και η πορεία της Ανθρωπότητας, και τούτο με απλό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται η παραμικρή επιστημονική κατάρτιση.
k5
bg08