Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

Σας προτείνουμε να ανοίξετε δωρεάν λογαρισασμό ώστε να είστε γνωστοί από το σύστημα για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας.
Εάν εκφράσετε ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα, στο σημείο εγγραφής θα πρέπει οπωσδήπιοτε να ανοίξετε ένα λογαρισμό και σας δίνεται και εκεί η ευκαιρία να το κάνετε.

Σεμινάριο

Δ. Αντιλαμβανόμαστε βιωματικά την υφή της πραγματικής ταυτότητάς μας.

 
Αυτή η βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της υγείας, και της Ζωής γενικότερα, μας οδηγεί υποχρεωτικά πέρα από την θεραπεία, προς την πνευματική μας εξέλιξη. Εστιάζουμε λοιπόν στον παρατηρητή μέσα μας και ανακαλύπτουμε το « Ποιος Είμαι » στο βάθος. Στερεώνεται μέσα μας η πεποίθηση για την βαθιά ενότητα όλων των πτυχών της ύπαρξής μας: «Σώμα - Ενέργεια - Ψυχισμός - Νόηση - Πνεύμα». Θα διαπιστώσουμε με ασκήσεις πως όλα τα θαυμαστά βιώματα του « εγώ », της προσωπικότητάς μας (με τις αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις), είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου το οποίο είμαστε, δηλαδή το προγραμματισμένο με «πιστεύω» βιολογικό μας ρομπότ που έχει σαν απόλυτη προτεραιότητα του την επιβίωσή μας. Στην ουσία όμως, όλα βιώνονται για το μεγαλύτερο/εσωτερικότερο/ανώτερο « εγώ », τον παρατηρητή, την ενέργεια επίγνωσης μέσα μας. Αυτό συγκεντρώνει τις εμπειρίες και συγχρόνως διατηρεί άθικτη την αρχική τελειότητα της εμψύχωσής του.

Η συνειδητοποίηση αυτής της ενότητας μας θεραπεύει, διότι αλλάζει το βλέμμα μας για την ζωή και την πορεία μας μέσα σ’ αυτήν. Η αποτελεσματική μέθοδος της εσωτερικής συμφιλίωσης μεταξύ του « εγώ-προσωπικότητας-πιστεύω » και του « ΕΓΩ-επίγνωσης », θα ακολουθηθεί βιωματικά για να μας αποδείξει τον πλούτο της ταυτότητάς μας. Εκεί βρίσκονται οι διάφορες ποιότητες της επίγνωσής μας, οι οποίες είναι οι κινητήριες δυνάμεις για την αλλαγή ερμηνειών και την επαναφορά της αρμονίας/ίασής μας. Επιπλέον, εξηγούνται επιστημονικά οι αόρατες βάσεις, στις οποίες στηρίζονται πολλές ολιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (ενεργειακές, ψυχολογικές, πνευματικές).
k4
bg07