Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

Σας προτείνουμε να ανοίξετε δωρεάν λογαρισασμό ώστε να είστε γνωστοί από το σύστημα για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας.
Εάν εκφράσετε ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα, στο σημείο εγγραφής θα πρέπει οπωσδήπιοτε να ανοίξετε ένα λογαρισμό και σας δίνεται και εκεί η ευκαιρία να το κάνετε.

Σεμινάριο

Β. Κατανοούμε τους απελευθερωτικούς νόμους για τη ζωή.

 

Ο δρόμος προς την Αλήθεια – Θεραπεία σημαίνει λοιπόν ανακάλυψη των αόρατων πιστεύω μας, και αυτό μας υποχρεώνει να κατανοήσουμε πρώτα, χάρη σε ανατρεπτικές επιστημονικές γνώσεις, την αληθινή φύση της πραγματικότητας για την Ζωή και τον Άνθρωπο, η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που μας κάνουν να πιστεύουμε. Πώς είναι δυνατόν το άυλο να επηρεάζει το υλικό ώστε να εξηγηθούν καθημερινά φαινόμενα, απίστευτα για το επίσημο σύστημα επιστημών, όπως:

  • Ο προγραμματισμός του εμβρύου από τις σκέψεις των γονέων και των προγόνων
  • Το φαινόμενο placebo
  • Η τηλεπάθεια
  • Η διαίσθηση
  • Η θεραπεία από απόσταση
  • Η μη τυχαιότητα των γεγονότων
  • Τα «θαύματα» ιάσεων
  • Όλες οι καταπληκτικές ικανότητες για ασφάλεια-επιβίωσή μας, που ονομάζουμε Αυτόνoμο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ).
k2
bg04