Ενότητα 01

Δομή του προγράμματος


Στην πρώτη παρουσίαση του σεμιναρίου αναφέρεται με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του προγράμματος το οποίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια.

Οι ενότητες κάθε κεφαλαίου αποτελούνται από παρουσιάσεις διάρκειας 15’ – 35’ και συνοδεύονται από μία γραπτή σύνθεση – εισαγωγή του περιεχομένου τους.

    Σώμα – Ψυχισμός – Πνεύμα: 22 Ενότητες, φιλμ 02 – 23
    Πραγματική φύση της Ζωής: 9 ενότητες, φιλμ 24 – 32
    Μακρόκοσμος και Μικρόσκοσμος: 2 ενότητες, φιλμ 33 – 34
    Δρόμοι Θεραπείας και Συνειδητότητας: 14 ενότητες, φιλμ 35 – 48
    Πέρα από την Θεραπεία και την Συνειδητότητα: 6 ενότητες, φιλμ 49 – 54

Κάτω από την εκάστοτε παρουσίαση δίνεται η δυνατότητα για σημειώσεις, προσωπικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή, και αποθήκευση του ηχητικού περιεχομένου, έτσι ώστε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο να αποτελεί μία πραγματικά συστηματική, εκπαιδευτική - μαθησιακή εμπειρία για όσους θέλουν νο το μελετήσουν σε βάθος και να συνεχίσουν την δική τους πορεία.
A01-1

 

 

Ηχητικό περιεχόμενο

Μπορείτε να ακούσετε ή να αποθηκεύσετε εάν επιθυμείτε την ηχητική παρουσίαση της παρούσας ενότητας.


Αποθήκευση